Tarieven

Beroepsverenigingen

Hieronder volgt een korte uitleg van verschillende organisatie's waarbij ik geregistreerd sta.SRBAGlogo

SRBAG= Stichting Registratie Beroepsbeoefenaars Alternatieve Geneeswijze. Deze organisatie is een overkoepelende organisatie die verschillende therapeuten onder zijn hoede heeft en die zorg draagt naar zorgverzekerings en beroepsverenigingen. Zie website SRBAG

Nieuw bij aangesloten de RBCZ

RBCZ= Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.Behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijk intermediair tussen beroepsorganisatie , de zorgverzekeraars en clienten. zie website RBCZ

NVST= Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Is een beroepsvereniging die de belangen kwaliteit van beroepsbeoefenaars waarborgt en zorg draagt aan verplichten nascholingen. Zie website NVST

logoNVST

 

NGS= Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs. Is een organisatie die alle sportmasseurs onder hun hoeden heeft en ook zijn zorg draagt voor nascholingen. Zie webite.Logo_NGS

 

Vergoedingen

De vergoedingen hangen af van uw ziektenkosten verzekering.

Aangezien mij behandelingen onder alternatieve therapieen vallen is het nog niet altijd bij alle verzekeringen zo dat Shiatsu therapie wordt vergoed.

Via uw eigen verzekering kunt u dat nagaan.

Onder het kopje beroepsverenigingen kunt u linken naar RBCZ en NVST. Deze organisatie's kunnen u ook meer vertellen over vergoeden behandelingen.

Wilt u registratie nummers voor de zorgverzekeraar kunt u contact opnemen met mij.

Echter blijf waakzaam naar uw eigen verzekering, want elk jaar worden polissen veranderd!

 

Prijslijst

 

 

Lees meer...